Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so e-vsebine na naslovu nesoli.si. Vse storitve in vsebine so informativne narave. Uporabniki uporabljajo spletno mesto nesoli.si na lastno odgovornost.

Omejena odgovornost

Inštitut za varovanje zdravja RS (v nadaljevanju izvajalec) ne odgovarja za uporabo spletnega mesta nesoli.si in morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se vsebin. Izvajalec se bo trudil za pravilnost informacij. Vse vsebine se lahko spreminjajo kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in brez odgovornosti za posledice povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu nesoli.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Izvajalci bodo z vsemi podatki, zbranimi na straneh nesoli.si, razpolagali v skladu z veljavno zakonodajo.